ایران
"کاتر زدن" 7 مورد
تهیه و اجرای آسفالت وآسفالت کاری ،تهیه و اجرای تراشه آسفالت، نمایندگی ایزوگام، اجاره غلطک دستی ،و اجاره کاتر در تهران و کرج
✸✸✸✸✸✸✸
عبدالعلی زینالی
1395/10/29 22:00:01

زدن دور آسفالت هایی که نیاز به تعمیر و بازسازی و مرمت دارند. 5- اجرای انواع عایقهای رطوبتی و ایزولاسیون از جمله ایزوگام ، قیرگونی برای سطوح مختلف از جمله پشت بام ، ‏

09121620049
09121620049
اجاره کاتر آسفالت در تهران ، اجاره کاتر آسفالت در کرج
زینالی
1395/10/29 22:00:01

زدن آسفالت اجاره کاتر آسفالت در تهران و حومه تهران اجاره کاتر آسفالت در کرج و حومه کرج خدمات ما شامل : بریدن آسفالت ، کاتر زدن و بریدن بتون ، حمل و جمع آوری آسفالت ها

09121620049
09121620049
خدمات آسفالتکاری در تهران و کرج و حومه
زینالی
1395/10/29 20:45:01

زدن دور آسفالت هایی که نیاز به تعمیر و بازسازی و مرمت دارند. ‏ 5- اجرای انواع عایقهای رطوبتی از جمله ایزوگام -قیر و گونی برای سطوح مختلف از جمله پشت بام -‏سرویس بهداشت

09121620049
09121620049
"کاتر زدن" 7 مورد
 کرایه و اجاره کاتر آسفالت بر

کرایه و اجاره کاتر آسفالت بر

مجتبی اشرفی
1394/6/22 19:21:02

کرایه و اجاره کاتر آسفالت بر انجام عملیات کاتر زدن آسفالت بریدن آسفالت ، کاتر زدن و بریدن بتون ... کرایه و اجاره کاتر آسفالت بر انجام عملیات کاتر زدن آسفالت بریدن آسفالت ، کاتر زدن و بریدن بتون

اجاره کاتر

اجاره کاتر

میرابی
1395/8/23 10:43:29

کاتر زدن آسفالت بریدن آسفالت ، کاتر زدن و بریدن بتون ، حمل و جمع آوری آسفالت های کنده شده و ترمیم و ... کاتر زدن آسفالت بریدن آسفالت ، کاتر زدن و بریدن بتون ، حمل و جمع آوری آسفالت های کنده شده و ترمیم و

کاترزدن یا برش اسفالت با دستگاه کاتر

کاترزدن یا برش اسفالت با دستگاه کاتر

مهدی
1395/4/18 14:52:55

کاتر زدن آسفالت بریدن آسفالت ، کاتر زدن و بریدن بتون ، حمل و جمع آوری آسفالت های کنده شده و ترمیم و ... کاتر زدن آسفالت بریدن آسفالت ، کاتر زدن و بریدن بتون ، حمل و جمع آوری آسفالت های کنده شده و ترمیم و

آسفالتکاری

آسفالتکاری

میرابی
1395/8/23 10:43:12

با تشکراز اینکه آگهی ما را انتخاب نموده اید اجرای پروژه های عمرانی ازجمله راه سازی ،ساختمانی اجرای ع ...

پیمانکاری آسفالت ایزوگام قیرگونی

پیمانکاری آسفالت ایزوگام قیرگونی

میرابی
1395/8/23 10:43:05

پیمانکاری راه بام نوین با تشکراز اینکه آگهی ما را انتخاب نموده اید اجرای پروژه های عمرانی ازجمله راه ... 730

پیمانکاری اسفالت وراهسازی مهدی

پیمانکاری اسفالت وراهسازی مهدی

مهدی
1395/4/18 10:11:28

پیمانکاری آسفالت و راهسازی مهدی مکانیزه وغیر مکانیزه اجرای (عایق ایزونام نانو) در سراسر کشور اجرای ع ... پیمانکاری آسفالت و راهسازی مهدی مکانیزه وغیر مکانیزه اجرای (عایق ایزونام نانو) در سراسر کشور اجرای ع

 فروش دستگاه برش اسفالت،اسفالت بر اصلی

فروش دستگاه برش اسفالت،اسفالت بر اصلی

محمدی
1394/4/11 14:18:02

فروش یکدستگاه کاتر برش اسفالت یا اسفالت بر یا همون بتن بر با موتور هوندا ژاپن اصلی بسیار سالم اماد ... فروش یکدستگاه کاتر برش اسفالت یا اسفالت بر یا همون بتن بر با موتور هوندا ژاپن اصلی بسیار سالم اماد