ایران
"چلو کبابی در محدوده شاپور" 1 مورد
کبابسرای گلپایگانی ، بهترین کبابسرا در محدوده شاپور

کبابسرای گلپایگانی ، بهترین کبابسرا در محدوده شاپور

صمد کثیرلو
1396/4/17 8:30:01

کبابسرای گلپایگانی +++ کبابسرا محدوده شاپور +++ +++ چلو کبابی در محدوده شاپور +++ اگه دلتون چلوکباب ... ++ چلوها +++ چلوبرگ 18000 چلو چنجه 14000 چلو بختیاری 14000 چلو جوجه 11000 چلو کباب دو سیخ 10000