ایران
"پخش تراشه آسفالت" 5 مورد
خدمات آسفالتکاری در تهران و کرج و حومه
زینالی
1395/10/29 20:45:01

آسفالت کاری در تهران و حومه تهران خدمات آسفالت کاری در کرج و حومه کرج تهیه و فروش تراشه آسفالت تهیه و فروش آسفالت سرد تهیه و پخش آسفالت بیندر ، توپکا و پشت بامی به صو

09121620049
09121620049
تهیه و اجرای آسفالت وآسفالت کاری ،تهیه و اجرای تراشه آسفالت، نمایندگی ایزوگام، اجاره غلطک دستی ،و اجاره کاتر در تهران و کرج
✸✸✸✸✸✸✸
عبدالعلی زینالی
1395/10/29 22:00:01

آسفالت - تهیه و اجرای آسفالت کاری - فروش ایزوگام - نصب ایزوگام - اجرای قیرگونی - اجاره غلطک در تهران و کرج - اجاره کاتر در تهران و کرج - قیرگونی سرویس بهداشتی ، پارکینگ

09121620049
09121620049
نمایندگی ایزوگام در تهران  و کرج
زینالی
1395/10/29 13:30:02

آسفالت کاری و تهیه و پخش تراشه آسفالت ،قیرگونی ، اجاره کاتر و اجاره غلطک فعالیت می کند. _______________________________________________-

09121620049
09121620049
اجرای  تراشه آسفالت ، اجرای آسفالت سرد در تهران و کرج و حومه
عبدالعلی زینالی
1395/10/29 18:30:01

آسفالت اجرای آسفالت سرد در تهران و حومه تهران اجرای آسفالت سرد در کرج و حومه کرج تراشه ( آسفالت سرد) آیا از گرد و خاک خسته شده اید ؟ آیا شن بادامی شما را اذیت می کند ؟

09121620049
فروش و اجرای تراشه آسفالت در تهران و کرج و حومه
عبدالعلی زینالی
1395/10/29 16:15:01

آسفالت سرد) در تهران و حومه تهران فروش و اجرای تراشه آسفالت در کرج و حومه کرج تهیه و اجرای آسفالت سرد در تهران و کرج و حومه آیا از گرد و خاک خسته شده اید ؟ آیا شن بادام

09121620049
09121620049
"پخش تراشه آسفالت" 5 مورد
تهیه و پخش تراشه آسفالت

تهیه و پخش تراشه آسفالت

ابراهیم میرابی
1395/8/23 10:43:07

پیمانکاری راه بام نوین درانجام کلیه عملیات راهسازی،ساختمانی ازجمله ،آسفالتکاری،تهیه وپخش تراشه ،ایز ... پیمانکاری راه بام نوین درانجام کلیه عملیات راهسازی،ساختمانی ازجمله ،آسفالتکاری،تهیه وپخش تراشه ،ایز

پیمانکاری آسفالت ایزوگام قیرگونی

پیمانکاری آسفالت ایزوگام قیرگونی

میرابی
1395/8/23 10:43:05

پیمانکاری راه بام نوین با تشکراز اینکه آگهی ما را انتخاب نموده اید اجرای پروژه های عمرانی ازجمله راه ... محوطه سازی:جدول کاری، خاکبرداری،خاک ریزی،زیر سازی تهیه و پخش تراشه آسفالت درتمام محدوده شهر تهران و

آسفالتکاری

آسفالتکاری

میرابی
1395/8/23 10:43:12

با تشکراز اینکه آگهی ما را انتخاب نموده اید اجرای پروژه های عمرانی ازجمله راه سازی ،ساختمانی اجرای ع ... میر وباز سازی دارند محوطه سازی:جدول کاری، خاکبرداری،خاک ریزی،زیر سازی تهیه و پخش تراشه آسفالت درتمام

تراشه اسفالت اسفالت سرد

تراشه اسفالت اسفالت سرد

مهدی
1395/4/18 14:52:35

تراشه آسفالت ( آسفالت سرد) آیا از گرد و خاک خسته شده اید ؟ آیا شن بادامی شما را اذیت می کند ؟ ما ترا ... تراشه آسفالت ( آسفالت سرد) آیا از گرد و خاک خسته شده اید ؟ آیا شن بادامی شما را اذیت می کند ؟ ما ترا

پیمانکاری اسفالت وراهسازی مهدی

پیمانکاری اسفالت وراهسازی مهدی

مهدی
1395/4/18 10:11:28

پیمانکاری آسفالت و راهسازی مهدی مکانیزه وغیر مکانیزه اجرای (عایق ایزونام نانو) در سراسر کشور اجرای ع ... ح زیرسازی_کوبش تا ۹۵ درصد-بستر سازی -پخش بیس و صاف بیس تهیه و پخش اسفالت سرد وگرم با دانه بندی استان