ایران
"نماینده انحصاری شرکت jrs" 4 مورد
شرکت ارش ازما2
رضا ازما
1395/12/6 2:30:01

شرکت آرش آزما 2 نماینده انحصاری شرکت JRS آلمان J. RETTENMAIER & SÖHNE GMBH+CO.KG • الیاف سلولز/ پودر سلولز ( با نام تجاری آربوسل) • کاربرد در کلیه صنایع و مصارف خاص. • الیاف سلولز در

09301501021 - 09124214846
اخبار مرتبط با "نماینده انحصاری شرکت jrs"