ایران
"فر دونر کباب تک سیخ" 1 مورد
 فر کباب ترکی

فر کباب ترکی

طبخ شمیم
1394/6/20 20:27:02

فروش انواع دستگاه های کباب ترکی ایرانی و ترکیه ای، لطفا برای خرید و اطلاعات بیشتر به سایت www ... ت بیشتر به سایت www.tabkhshamim.ir مراجعه نمایید،ضمنا کارشناسان فروش شرکت،پاسخگوی تمامی سو