ایران
"شرکت آق آلتین شیمی" 1 مورد
اولین و تنها تولید کننده مشتقات ید
مسعود شیری
1397/10/20 1:30:01

شیمی تنها تولید کننده مشتقات یُد در ایران منطبق با استاندارد ملی ایران و دارای پروانه ساخت از سازمان غذا و دارو بوده و کیفیت محصولات از نظر ویژگی، منطبق بر فارماکوپه

09113720795
01733287040-01733287050
"شرکت آق آلتین شیمی" 1 مورد
یدات پتاسیم

یدات پتاسیم

آق آلتین شیمی
1394/2/18 16:21:05

شرکت آق آلتین شیمی تولید کننده یدات پتاسیم، یدید پتاسیم و یدات کلسیم در ایران دارای پروانه بهره برد ... شرکت آق آلتین شیمی تولید کننده یدات پتاسیم، یدید پتاسیم و یدات کلسیم در ایران دارای پروانه بهره برد