ایران
"زیبایی شناسی تدوین" 1 مورد
آموزشگاه هنر نمایشی هنر ارجمند

آموزشگاه هنر نمایشی هنر ارجمند

حسن خلیلی فر
1396/4/7 7:15:01

مدیر مسئول : داریوش ارجمند هنر را اختصاصی با امکانات ایده آل، اساتید باتجربه و اخذ گواهی نامه مهارت ... گری : استاد داریوش ارجمند - کارگاه تربیت حس، تخیل و تمرکز : حسن خلیلی فر - پانتومیم : رضا کشاورز