ایران
"درمان گیاهی بواسیل" 1 مورد
طب سوزنی - طب گیاهی

طب سوزنی - طب گیاهی

دکتر نخعی
1396/1/14 2:15:01

طب سوزنی زیر نظر دکتر نخعی دارای مدرک دکترا از امریکا با 25 سال سابقه کار و تدریس در آمریکا و 8 سال ... ارای مدرک دکترا از امریکا با 25 سال سابقه کار و تدریس در آمریکا و 8 سال سابقه در ایران درمان میگرن