ایران
"درمان بیماری های تاندون عضله بای پس" 1 مورد
دکتر علیرضا فرهمندی فوق تخصص جراحی شانه و آرنج

دکتر علیرضا فرهمندی فوق تخصص جراحی شانه و آرنج

دکتر علیرضا فرهمندی
1396/10/4 5:00:01

دکتر علیرضا فرهمندی فوق تخصص جراحی شانه و آرنج از کالج سلطنتی کشور انگلستان دکتر علیرضا فرهمندی فوق ... پزشک شانه درمان فلج های اندام فوقانی متخصص شانه درمان بیماری شانه یخ زده متخصص آسیب های شانه م