ایران
"جای آبسلانگ" 1 مورد
تجهیزات پزشکی بخشی  تولید و پخش استیل جات پزشکی ، بیکس ، جاپنبه ، گالی پات
✸✸✸
عیسی بخشی
1397/3/28 19:15:01

آبسلانگ تولید و پخش جای چیتل با انواع کیفیت تولید و فروش انواع جای درجه تولید و فروش مژر دارویی استیل تولید و پخش گوشی مامایی تولید و فروش چارت های تلقی در سایزها

09123443212
66497589-۶۶۴۹۸۲۴۸
"جای آبسلانگ" 1 مورد
تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی مهداد طب 6-55277555

تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی مهداد طب 6-55277555

تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی مهداد طب 6-55277555 عباس مهدی نژاد
1397/1/22 13:42:04

مهندسی پزشکی مهداد طب تولید کننده : شیر پدالی , شیر آرنجی بیمارستانی , شیرآلات بیمارستانی , شیر مخلو ... مهندسی پزشکی مهداد طب تولید کننده : شیر پدالی , شیر آرنجی بیمارستانی , شیرآلات بیمارستانی , شیر مخلو