ایران
"تابلو صفحه متحرک و ایستاده" 3 مورد
طراحی ، ساخت و راه اندازی تابلو برق صنعتی
تابلو تکنیک آینده
1396/11/30 14:15:01

ایستاده ، امرجنسی ( شهر و ژنراتوری ) ، سردخانه ای و استخری ساخت بالابرهای هیدرولیک ( کلیداتوماتیک ، حرارتی، کنتاکتور، ترانسهای صنعتی و... ) جهت کارگاههای صنعتی ومغازه

ساخت تابلو برق صنعتی  ،  تابلو  های توزیع و تابلو  کنترل
زرچینی
1396/11/30 19:15:01

ایستاده ( طرح ریتال، تمام پیچ و مهره وبارانی تا حفاظت ip45 ) با پوشش رنگ کوره و الکترو استاتیک ساخت المنت و ترموکوبل های صنعتی ساخت تابلوهای سردخانه ای و استخری ساخت

09121582213
02133905451,02133946170
"تابلو صفحه متحرک و ایستاده" 3 مورد
 طراحی و ساخت انواع تابلو برق

طراحی و ساخت انواع تابلو برق

ساتراپ صنعت کیهان
1394/3/11 15:57:01

ساخت تابلوهای کنترل ( فرمان ) ساخت تابلوهای اصلاح ضریب یا بانک خازن ساخت و مونتاژ تابلوهای PLCه ... صلاح ضریب یا بانک خازن ساخت و مونتاژ تابلوهای PLCهمراه با برنامه نویسی ساخت تابلوهای استارتر( این

 تابلوی اصلی توزیع نیروی برق فشار ضعیف ، نوع ایستاده قابل دسترسی از جلو و قابل دسترسی از پشت .

تابلوی اصلی توزیع نیروی برق فشار ضعیف ، نوع ایستاده قابل دسترسی از جلو و قابل دسترسی از پشت .

آقای نصیری
1396/6/12 11:20:51

تابلوی اصلی توزیع نیروی برق فشار ضعیف ، نوع ایستاده قابل دسترسی از جلو و قابل دسترسی از پشت . تاب ... پشت . (الف) این نوع تابلو باید از نوع ایستاده و با اسکلت نگهدار از آهن به فرم نبشی ، ناودانی ، سپری

 تئوری و ساخت تابلوهای برق فشار ضعیف

تئوری و ساخت تابلوهای برق فشار ضعیف

آقای نصیری
1396/6/8 15:39:14

تئوری و ساخت تابلوهای برق فشار ضعیف بهره برداری مطمئن و بی وقفه از تاسیسات الکتریکی و مراکز تولید ن ... تئوری و ساخت تابلوهای برق فشار ضعیف بهره برداری مطمئن و بی وقفه از تاسیسات الکتریکی و مراکز تولید ن