ایران
"آربوسل" 1 مورد
شرکت ارش ازما2

شرکت ارش ازما2

رضا ازما
1395/12/8 3:15:01

شرکت آرش آزما 2 نماینده انحصاری شرکت JRS آلمان J. RETTENMAIER & SÖHNE GMBH+CO.KG • الیاف سلولز/ پو ... آلمان J. RETTENMAIER & SÖHNE GMBH+CO.KG • الیاف سلولز/ پودر سلولز ( با نام تجاری آربوسل) • کاربرد